A ludzie nie wierzyli, że…

A ludzie nie wierzyli, że #tvpis wspomni coś o inflacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#rakcontent #inflacja #ekonomia #tysiacurojenniezaleznychmediow