Za kogo oni się uważają mając…

Za kogo oni się uważają mając 2x słabszą gospodarkę od Anglików czy 3.5x słabszą od Japonii? xD(abstrahując od struktury złożoności gospodarek, bo tu już w ogóle nie ma co zbierać z Rosji) Jeżeli można by jednym słowem opisać współczesną Rosję to użyłbym słowa megalomania. Oni nie rozumieją, że przestali się liczyć – nie wyciągnęli wniosków z upadku ZSRR. Już nie mówiąc o tym, że nie zrozumieli, że potęga samego ZSRR była w gruncie rzeczy iluzoryczna – wielka ilością słabej jakości sprzętu wojskowego zbudowanego kosztem dóbr konsumpcyjnych, a krajem trzeciego świata pod względem rzeczywistej siły gospodarczej i standardu życia.
#rosja #wojna #ukraina #uk #anglia #japonia #gospodarka #ekonomia