Wzrost PKB największych…

Wzrost PKB największych gospodarek świata w ciągu ostatnich 30 lat

3593% Chiny
857% Polska
703% Indie
665% Indonezja
496% Arabia Saudyjska
465% Korea Południowa
312% Australia
300% Tajwan
271% Meksyk
251% Stany Zjednoczone
247% Turcja
217% Brazylia
190% Szwajcaria
187% Rosja
184% Holandia
176% Kanada
156% Belgia
150% Argentyna
141% Hiszpania
138% Niemcy
127% Wielka Brytania
110% Szwecja
105% Francja
62% Japonia
61% Włochy

Top 25 economies GDP change in total % 1990-2020. IMF Report October 2020 from MapPorn

#mapporn #swiat #gospodarka #ekonomia #statystyka

pokaż spoiler #chiny #polska #indie #indonezja #arabiasaudyjska #koreapoludniowa #australia #tajwan #meksyk #usa #turcja #brazylia #szwajcaria #rosja #holandia #kanada #belgia #argentyna #hiszpania #niemcy #uk #szwecja #francja #japonia #wlochy