Ukraina będzie emitować obligacje wojenne.

Poprzez zakup obligacji wojennych emitowanych przez Ukrainę można będzie wesprzeć ukraińską armię.