Starbucks zwolnił pracowników, którzy chcieli założyć związek zawodowy

Nie będziesz miał problemu ze związkami zawodowymi, jeśli nie będzie miał ich kto założyć XD