Rząd każe wywieszać informacje o zmianach cen

więc sklep wywiesił ( ͡° ͜ʖ ͡°) Gaz – 360% w górę, energia 34 % w górę, ZUS 26% w górę.