Przez najbliższe 3 lata rynek pracy będzie opuszczało rocznie o 100k osób więcej

…niż osiągało wiek aktywności zawodowej. Czyli dlaczego ważnym jest, żeby zatrzymać w Polsce jak najwięcej Ukraińców.