Produkcja mięsa na mieszkańca…

Produkcja mięsa na mieszkańca w wybranych krajach, w UE i na świecie.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rolnictwo #ciekawostki #rafalinski