Portale informacyjne powinny…

Portale informacyjne powinny się skupiać na wskaźniku zatrudnienia a nie wskaźniku bezrobocia. Tylko ze wskaźnika zatrudnienia wyczytamy, ile ludzi w danym kraju NIE PRACUJE (wliczając tych którym się nawet nie chce szukać pracy).

Sam niski wskaźnik bezrobocia o niczym dobrym nie świadczy*, bo może oznaczać, że bezrobotni porzucili nawet myśl o pracy i zaczęli żyć z socjalu, pracują na czarno lub utrzymują się z aktywności nielegalnej.

Polska ma niski wskaźnik bezrobocia, ale wg wskaźniku zatrudnienia jesteśmy w tej gorszej połowie państw europejskich. Czyli niepracujących obywateli mamy sporo, tylko że oni nie starają się nawet tego zmienić.

#podatki #ekonomia #gospodarka #bezrobocie #changemymind #humorobrazkowy #praca #socjal #socjologia

*

pokaż spoiler oczywiście należy uwzględnić, że w niektórych przypadkach jakaś znaczący % ludności może żyć z majątku, ale to wyjątki dotyczące małych, specyficznych państw (np Luksemburg, Monaco)