Niektóre banki Rosji odłączone od SWIFT, a BC ma być odcięty od handlu walutami

Niektóre banki Rosji odłączone od SWIFT, a BC ma być odcięty od handlu rezerwami walutowymi, aby umniejszać skuteczność sankcji