Małe firmy masowo się zamykają lub zawieszają działalność. Wzrosty są dwucyfrowe

W I połowie br. do rejestru CEIDG wpłynęło o blisko 26 proc. więcej wniosków dotyczących zamknięcia działalności gospodarczej niż w analogicznym okresie ub.r. Ponadto liczba wniosków o zawieszenie działalności wzrosła rdr. o ponad 39 proc. Zdaniem ekspertów, na te zjawiska wpływa m.in. Polski Ład.