KNF pracuje nad promocją kredytów o stałej stopie procentowej. W samą porę xD

W Polsce spośród hipotek złotowych wartych 400 mld zł aż 98 proc. to takie, które mają zmienne oprocentowanie, co oznacza wzrost rat w czasie podwyżek stóp procentowych. KNF chce zwiększyć popularność kredytów o stałym oprocentowaniu, co wymaga szeregu zmian prawnych i regulacyjnych