Jajeczny dramat Węgrów. Tak się kończy ręczne sterowanie cenami

Limity cen wprowadzone przez rząd węgierski na niektóre podstawowe produkty spożywcze, w tym na jaja, wywołują sprzeciw producentów, którzy ponoszą znaczne koszty tego rozwiązania. Szukają możliwości tańszego importu z Polski.