Integracja Ukraińców w Polsce może podnieść nasz PKB nawet o 3,5 proc.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Deloitte, integracja Ukraińców w Polsce może przenieść nam wymierne korzyści. Dzięki niej nie tylko problem ze starzeniem się społeczeństwa zostanie złagodzony, ale również PKB naszego kraju wzrośnie nawet o 3,5 proc.