Inflacja na Litwie 15.6%, w Estonii 14.8%, w Holandii 11.9%, na Łotwie 11.2%

Hiszpania 9.8%, Słowacja 9.5%, Belgia 9.3%, Grecja 8%, Luksemburg 7.9%, Niemcy 7.6%, Włochy 7%, Irlandia 6.9%, Austria 6.7%, Cypr 6.2%, Słowenia 6%, Finlandia 5.6%, Portugalia 5.5%, Francja 5.1%, Malta 4.6%. Inflacja w strefie euro 7.5%. Dane Eurostatu.