Indywidualny Ślad Węglowy to ściema.

Ślad Węglowy to scam wymyślony przez BP, które przyjęło odwrotną strategię do np. ExxonMobile i zamiast opalać denialistów przeznaczyło swój budżet na kampanię społeczną zrzucając winę na konsumentów, podobnie jak zrobili np. producenci plastiku.