GPS ujawnia, dokąd naprawdę trafiają śmieci

Bloomberg umieścił urządzenia śledzące w trzech plastikowych torbach. Torby zostały wyrzucone do pomników na odpady plastikowe stojące w marketach Tesco gdzieś w Londynie. Śmieci przebyły długą drogę zaniz zostały…