Czesi znaleźli przepis na „demograficzny cud”. „Tutaj nie ma eldorado, ale…

Ostatnie 20 lat to w Czechach okres regularnego wzrostu dzietności. Z bardzo niskiego poziomu w końcu lat 90., lokującego Czechy w ogonie Europy, współczynnik dzietności w tym kraju skoczył do czołówki. Jednak można normalnie żyć i wychowywać dzieci