Cena benzyny jest za wysoka

Z powodu wciąż utrzymujących się wysokich cen paliw stworzyłem wykres i opatrzyłem swoimi wnioskami na ten temat.