10 największych gospodarek na…

10 największych gospodarek na przestrzeni lat.
Źródło: https://howmuch.net/articles/worlds-biggest-economies-over-time
#usa #chiny #japonia #niemcy #wlochy #brazylia #francja #rosja #uk #indonezja #indie #meksyk #arabiasaudyjska #gospodarka #ekonomia