Oto spadek wartości pieniądza…

Oto spadek wartości pieniądza w 4 lata:

wrzesień 2019 – 1000zł

wrzesień 2020 – 968zł (inflacja 3,2%)

wrzesień 2021 – 911zł (5,9%)

wrzesień 2022 – 728zł (prognozowana* 20%)

Jeśli ktoś trzymałby w kopercie 1000zł przez 4 lata, to jego siła nabywcza spadłaby o 272 zł (27%).

Gdybyśmy przez ten czas utrzymywali stałą inflację 3%, to byłoby tylko 88zł (9%).

Tak bardzo PiS zniszczył ten kraj.

*może być 15 a może być tez i 25 czy 30 – 20% to taki uśredniony, urealniony poziom.

pokaż spoiler #inflacja #polska #bekazpisu #ekonomia #zarobki