ING: rośnie ryzyko wymknięcia się procesów cenowych spod kontroli banku central

Piątkowy zestaw danych dobitnie pokazuje skalę presji inflacyjnej, połączonej z napiętym rynkiem pracy i rosnącymi żądaniami płacowymi – ocenili ekonomiści ING Banku Śląski w komentarzu do danych GUS. Rośnie ryzyko wymknięcia się procesów…