„Murzyni to mają…

„Murzyni to mają szczęście, że w Polsce bawełna nie rośnie, bo by poznali smak bata polskiego Janusza”

#januszebiznesu #polska #chlewobsranygownem