Hahaha, ruscy sobie poradzą,…

Hahaha, ruscy sobie poradzą, Chiny kupują ruską ropę.
No to policzmy kupowali 4-6 mln ton po 100% ceny rynkowej, teraz
8mln ton po 70% = ekwiwalent 4,6mln ton.
zawszemiałemlebdointeresow.jpg
#rosja #ukraina #ekonomia