Zamrożenie cen prądu. Sejm nie zgodził się na objęcie ustawą małych i średnich

…przedsiębiorstw. Sejm odrzucił poprawki Senatu podnoszące limity zużycia energii elektrycznej w ustawie o zamrożeniu jej cen w 2023 r. Sejmowa większość odrzuciła również propozycję objęcia ustawą małych i średnich przedsiębiorstw.