Zagraniczni inwestorzy źle oceniają działania rządu

Prawie trzy piąte zagranicznych firm działających w Polsce negatywnie ocenia działania obecnego rządu. Przedsiębiorcy najgorzej oceniają przewidywalność polityki gospodarczej oraz systemu podatkowego.