„Wzrost płac jest dziś…

„Wzrost płac jest dziś mniej więcej na poziomie inflacji” ~Jarosław Kaczyński, październik 2022

No jak tam wasze podwyżki o minimum 17%? XD

#bekazpisu #polityka #ekonomia