#wojna #rosja #polska…

#wojna #rosja #polska #ukraina #wojsko #technologia #czolgi #ekonomia #samoloty

Wykres prezentujący wartości i stan realizacji najważniejszych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. PMT umieszczonych na osi czasu