Wiecie, że w Amazon kubki na…

Wiecie, że w Amazon kubki na wodę są trójkątne, żeby nie można było ich sobie postawić na miejscu pracy? XD
#amazon #januszebiznesu