UOKiK wszczyna postępowanie ws. wysokich marży Lotosu na paliwa

UOKiK wystąpi do Lotosu o wyjaśnienia w sprawie wysokości marży na paliwa sprzedawane na stacjach. Z danych z ostatnich tygodni wynika, że od 10 lutego do 8 marca koncern podniósł marże z 4,9 USD do aż 38,7 USD, czyli o ok. 700 proc.