Umowa o dzieło na czas…

Umowa o dzieło na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

#przegryw #heheszki #januszebiznesu #prawo