Trzy firmy ukarane za fałszowanie składu odzieży

Prezes UOKiK nałożył 2,1 mln zł kary na firmy Kubenz, Recman i Dastan Logistics za fałszowanie składu produktów. Badania laboratoryjne potwierdziły, że w wielu przypadkach konsument kupował odzież z innych materiałów niż podane na metkach.