Tak się robi siano we…

Tak się robi siano we współczesnym świecie.
-Wyolbrzymiasz problem / wymyślasz go,
-Napuszczasz jednych na drugich
-Stajesz po stronie uciśnionych kobiet
-Możesz się nazwać obrońcą sprawiedliwości
-Kupcie mój kremik

Ktoś kto wymyśla takie akcje albo jest oderwany od rzeczywistości albo jest po prostu moralnym odpadem.
#przegryw #blackpill #p0lka #logikarozowychpaskow #bekazfeministek #januszemarketingu #januszebiznesu