Sondaż: 67,7 proc. Polaków odczuło spadek poziomu życia w związku z inflacją

„Czy w ostatnich sześciu miesiącach odczuła Pani/odczuł Pan obniżenie poziomu życia w związku z wzrostem cen?” Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 67,7 proc. respondentów. Odpowiedzi „nie” udzieliło 20,4 proc. ankietowanych.