Skumulowany roczny wzrost…

Skumulowany roczny wzrost polskiego pkb w porównaniu do innych państw regionu. Za PO dwukrotnie wyższe.
#polityka #bekazpisu #polska #ekonomia