Skoro już się nie da udawać,…

Skoro już się nie da udawać, że żadnej inflacji nie ma – to trzeba teraz wpajać taki obraz świata, gdzie tak samo jak u nas jest już wszędzie.

#neuropa #tvpis #tysiacurojenniezaleznychmediow #ekonomia #inflacja #portugalia