Sąd: jeśli przepisy są niejasne, podatnik może wybrać korzystną wykładnię

Dobra lekcja przypomnienia dla wszystkich przedsiębiorców o tym, że organy skarbowe także są zobowiązane do respektowania reguł i zasad prawa