Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Od pustych mieszkań

Polacy mieliby płacić podatek od niewykorzystanych lokali mieszkalnych, od trzeciego i kolejnego z posiadanych. Taki podatek zniechęciłby zamożniejszych nabywców do skupowania lokali.