Redaktor onetu widzi populizm w tym, że Polaków może być stać na wakacje, dom i

2 samochody. Pamiętajcie robaczki nie ma powrotu do normalności, bo to populizm, najlepiej nie mieć niczego i być szczęśliwym. Jak widać zmiękczanie społeczeństwa trwa.