Przełożony ostrzegł mnie że…

Przełożony ostrzegł mnie że za rozmawianie z kolegami z pracy na temat wynagrodzeń mogę zostać zwolniony dyscyplinarnie. Teraz się zastanawiam czy to ja jestem lepiej opłacany, czy oni.

#pracbaza #prawopracy #januszebiznesu