Prowadzenie firmy coraz trudniejsze? Tak uważa niemal 3 na 4 przedsiębiorców

Prowadzenie firmy jest coraz trudniejsze. Aż 72% przedsiębiorstw podziela właśnie tak postawioną diagnozę. Co czwarty nie widzi zmiany.