Produkcję cukru w Polsce kontrolują dziś cztery firmy. Trzy z nich są niemieckie

Rynek cukru w Polsce dzielą dziś między siebie cztery duże podmioty. Największym z nich jest Krajowa Spółka Cukrowa, od niedawna włączona do Krajowej Grupy Spożywczej, która kontroluje 40% rynku. Pozostałe 60% cukru jest produkowane przez trzy koncerny, których właścicielami są firmy niemieckie.