Polskie finanse w pętli zadłużenia. Gwałtowny wzrost wydatków na obsługę długu

Rząd spodziewa się, że w przyszłym roku odsetki od długu pochłoną niemal 70 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Główny powód to inflacja, ale także niespójna polityka pieniężna i fiskalna.