Pogarsza się sytuacja firm. Masowe wnioski o zamknięcie i zawieszenie firm

W I kwartale 2022 r. do rejestru CEIDG wpłynęło o prawie 42 proc. więcej wniosków dot. zamknięcia jednoosobowych firm niż w analogicznym okresie ub.r. Do tego w tym samym czasie o ponad 46 proc. wzrosła liczba próśb o zawieszenie działalności.