Podnoszenie płacy minimalnej zmniejsza wynagrodzenie pracowników

Wyniki nowych badań opublikowane w Harvard Business Review wskazały, że podnoszenie płacy minimalnej prowadzi do spadku wynagrodzeń. Każdy $1 wzrostu płacy minimalnej za godzinę, kosztuje pracownika $1,590 rocznie.