PiS rozszerza podatek cukrowy! Uderzenie w polskiego konsumenta!

Podatek na cukier występujący naturalnie w owocach! Vateusz pewnie będzie jeszcze chciał opodatkować robaki w jabłkach jak od produkcji mięsnej.