Pandemia sprzyja bogaceniu się bogatych

Pandemia COVID-19 przyniosła ogólnoświatowy kryzys i spadek globalnego PKB o 3,5 proc., jednak zarówno liczba dolarowych milionerów, jak i wartość ich majątku rosła. Pomogła hossa na rynkach akcji oraz bezprecedensowe rządowe programy wsparcia gospodarki.