Nominalny PKB największych…

Nominalny PKB największych gospodarek w stosunku do świata.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski @arahooo