Najbardziej zamożny 1 proc. światowej populacji odpowiada za 15 proc….

Unia Europejska planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Naukowcy i gospodarki inwestują miliony, aby zaprzestać zanieczyszczaniu klimatu, jednak w latach 2005-2019 emisje CO2 z prywatnych samolotów wzrosły o 31%.