Na wykresie produkcja rolna…

Na wykresie produkcja rolna na mieszkańca Polski. Przykład jak rozumieć dane: w 1938 r. produkcja jajek na osobę wyniosła 92 sztuki, w 1989 – 212, a w 2020 – 306 czyli produkcja w 1938 stanowiła 44% w stosunku do 1989, a w 2020 – 144%.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #antykapitalizm #kapitalizm #ciekawostki #rolnictwo #prl #iirp #balcerowicz #rafalinski